Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 8. Endüstriyel İlişkileri Geliştirme Komisyonu Danışma Kurulu Toplantısı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yapıldı.

MÜDEK; Türkiye’deki mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, iyi eğitilmiş, nitelikli mühendislerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Üyeleri arasında, sektörün önde gelen şirketlerinin temsilcisini bulunduran MÜDEK’in Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Akif Asmaz, MÜDEK Endüstriyel İlişkileri Geliştirme Komisyon’un üniversite-sanayi işbirliğini çok önemsediklerini ve MÜDEK’in çalışmalarını öncelikle gençler, sonra da sektör için çok faydalı bulduklarını belirtti.