Ahşap Döşeme Kirişleri

Bilgisayar ortamında her türlü yük opsiyonuna göre tasarım edilen ve kullanılacak ahşap cinsi ve kalitesi ve her düğüm noktasında kullanılması gereken değişik ebattaki çelik bağlantı plakası bilgisayar tarafından belirlenir ve buna bağlı kalınarak imal edilirler. Konsollar ve balkon çıkmaları imal edilen ahşap döşeme kirişleri sistemi içinde tek kirişle çözümlenir. Dış duvardan dış duvara geniş uzunluk geçme imkânı dolayısıyla bina içlerindeki ara bölmelerin (odaların) isteğe bağlı olarak rahat yerleşimine imkân sağlar. Kirişlerin orta kısımlarında kalan boşluklardan hiç bir ahşap parça kesme işlemi yapılmadan tüm tesisat (elektrik, su, klima) kablo ve boruları çok rahat olarak döşenebilen bir sistemdir.

Döşeme Kirişi Statik Yazılımı (Floor Engineering) Yayılım CAD yazılımında döşemedeki yerleşimi yapılmış olan döşeme kirişleri döşeme kiriş statik analiz yazılımına transfer edilerek her kirişin statik analizleri yapılır. Çok detaylı analiz yapabilen bu yazılımda kiriş tüm yüklere göre analiz edilir. Bu analizler ister normal dizayn yükleri isterse her türlü ekstra yük olabilir aynı anda tek kiriş üstünde analizleri yapılır. Bu yazılımdan alınan kiriş statik çıktıları kirişin her parçasının statik analizlerini, mesnet bölgelerindeki reaksiyonlarını, düğüm noktalarındaki çelik bağlantı plaka ebatlarını, kiriş ağ elemanları desteklerini, kirişin enini, boyunu, yüksekliğini, ne cins ve ebat ahşap ile üretilmesi gerektiğini, kirişin en kritik bölgesinin neresi olduğunu açık olarak belirtir. Bu tip döşeme kirişlerinde ağ elemanları da ahşaptan üretilir. Kirişin alt ve üst başlık ve ağ elemanları arasında oluşan boşluklar tüm tesisat, kablo, boru ve klima kanalları montajı için kullanılır bu yüzden montaj aşamasında kirişin herhangi bir bölgesi hiçbir şekilde kesilmez ve statik değerleri riske edilmez. Kirişlerde mesnedi hem alt başlık altında hem de üst başlık altında dizayn ve statik analiz yapılabilir. Metal ağ elemanları ile üretim için özel statik yazılımı kullanılır. Yazılımdan alınan statik analiz çıktısı resmi mercilere verilerek onay alınır.

Metal Ağ Elemanları Kiriş Statik Yazılımı Yayılım CAD yazılımında yayılımı yapılmış olan döşeme kirişleri metal ağ elemanları kiriş statik analiz yazılımına transfer edilerek her kirişin statik analizleri yapılır. Çok detaylı analiz yapabilen bu yazılımda kirişler tüm yüklere göre analiz edilir. Kirişlerin üst başlık ve alt başlık ve ağ elemanları arasında oluşan boşluklardan tüm tesisat kablo, boruları ve klima kanalları geçirilir. Böylece montaj aşamasında hiçbir şekilde kirişin herhangi bir bölgesi kesilmez ve statik değerleri riske edilmez. Bu yazılımdan alınan çıktı üstünde kirişin eni, boyu, yüksekliği, kullanılan metal ağ elemanları tipi, parçaların statik analizleri, kirişin en kritik bölgesinin neresi olduğu belirtilmiştir. Kirişlerde mesnet ister alt başlık altında isterseniz üst başlık altında tasarlanabilir. Ahşap karkas döşeme sisteminde yapısal ahşaplar ve metal çivili bağlantı plakaları kullanılarak üretilen döşeme kirişleri kullanılmaktadır. Bu kirişler, eğilmeye, bükülmeye ve burkulmaya karşı dirençlidir.

Ahşap Döşeme Kirişleri

Ana taşıyıcı olarak kullanılan döşeme kirişlerle projeye göre özel olarak mühendislik hesapları ve tasarımı yapılan döşeme sistemi, binalarda çok daha düşük ağırlıkla çok daha yüksek mukavemet sağlar. Makine ile elastisite modülü hesaplanmasının mukavemet tahmininde iyileştirmeler sağlaması, kama dişli birleştirme ile düzgün dikme elde edilmesi ile yüksek mukavemetli ve daha büyük boyutlarda kirişler elde edilmesi bulunan bu yeniliklerin sayesindedir. Döşeme kirişleri sistemlerinde vidalama ve yapıştırma gibi yenilikler gıcırdamayı azaltıp mukavemeti daha da artırmıştır. Döşeme kirişleri ahşap mühendislik malzemeleri ile daha iyi ev yapılmasının yanında, yüksek mukavemetleri ve uzun açıklıklara ulaşabilmeleri sayesinde ticari ve sanayi yapılarında da maliyetten ve zamandan tasarruf edici unsurlar olmuşlardır. Kirişler üzerine oturtulan döşeme için diğer yapı sistemlerinde olduğu gibi bir alan sınırlaması bulunmamaktadır. Deprem güvenliği depremde binalara nüfuz eden kuvvetler binanın ağırlığıyla doğru orantılı olarak etki eder. Ahşap karkas binalar, çelik binalara göre 13 kat, betonarme binalara göre de 5 kat hafiftir. Tek başına bu unsur bile ahşap karkas binaları deprem göz önüne alındığında avantajlı kılmaktadır. Ayrıca, bir sistem bütünü olarak bakıldığında tüm yapısal tasarımı, bağlantı detaylarının güvenilirliği ve hepsinden önemlisi yüksek standartların gerektirdiği mühendislik hesapları ile mühendislik hizmeti görmüş ahşap karkas yapılar en iyi performansı sergilemektedir. Ahşap karkas yapı teknolojisi ile üretilen binalarda deprem güvenliği azami düzeyde sağlanmaktadır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki sarsma tablası ile gerçekleştirilmiş olan ahşap karkas yapı sistemi deprem deneyinin sonuçlarına göre ahşap karkas yapılar, Richter ölçeğine göre 7,5 ve üzeri olağanüstü büyüklükteki depremlere mukavimdir. (Deney mekanizmasının bina üzerine uygulayabildiği azami büyüklük 7,5 olabilmiş ve bu limit noktasında dahi binada hiçbir hasar gözlemlenmemiştir.)

Geçilecek açıklığa göre kalınlığı belirlenen kirişler tavan bölümlerinde alçıpan gibi malzemelerle istenirse gizlenebilmektedir. Tüm yapı elemanlarında olduğu gibi kirişlerde çelik birleştiriciler ile uygulandıkları için kiriş aralarında boşluklar kalmaktadır. Bu boşluklar da özellikle betonarme binalarda tesisat borularını gizlemek uğruna zarar verdiğimiz taşıyıcı sistemleri kurtarmaktadır. Yani, taşıyıcı sisteme zarar vermeden tesisat geçişleri döşeme kirişleri içinden yapılabilmektedir. Ahşap karkas döşemelerin ses yalıtımı yüksektir. Ahşap karkas yapılarda uzun yıllar yapılan araştırmalar ve tecrübelerin sonucunda elde edilen ses geçirmeyen döşeme tasarımları sayesinde evde yaşayanlara sessiz mekânlar sunulmuştur.