Ahşap Duvar Panelleri

Ahşap karkas yapı sistemi, yapısal keresteyle ve yapısal panoları birleştirilerek sağlam ahşap duvar panelleri, döşeme ve çatı birleşenlerini meydana getirir. Ahşap karkas yapılarda duvar panelleri; Ahşap karkas yapım sisteminin hem sağlamlık ağırlık oranının yüksek olması, hem de inşaatının kolay olması bakımlarından daha iyi bir yöntem olduğunu görülmektedir. Mekânın ısı ve ses yalıtım konforu için ise duvar panelleri arasında kalan boşlukların tercih edilen yalıtım malzemesi ile doldurulması yeterli olmaktadır. Yangına karşı koruma ve daireler arası ses yalıtımı konuları üzerinde de yoğun çalışmalar yapılmıştır. Bu inşaat tipinin bir diğer avantajı, güçlü ısı yalıtımı sistemlerinin kolayca monte edilebilmesi sayesinde kış mevsiminde ısıtma ihtiyacını azaltmasıdır.

Duvar panelleri: Fabrika ortamında bilgisayarda tasarım yapıldıktan sonra üretilen duvar panelleri dış yüzeylerde perde duvar taşıyıcı olarak, iç mekânlarda da odaların ara bölme duvarlarını oluştururlar. Dış Taşıyıcı duvarlar 40cm ara ile monte edilen dikmeler ve bunun dış yüzeyine uygulanan minimum 11mm kalınlıkta kontraplak veya OSB ve iç yüzeylerinden de 12mm kalınlığında alçıpan ile kaplanır. İç duvarlar ise iki yüzünden 12mm kalınlığında alçıpanla kaplanır. Tamamen perde duvar olarak çalıştığından bu yapılarda “Taşıyıcı kolon” kullanımı yoktur ve bu yüzden çok net açıklıklar elde edilebilmektedir. Ahşap karkas yapılarda bina statik tasarımı esnasında tasarım yüklerinden çıkan kuvvetler bazı durumlarda sadece bina dış duvarlarının bazı bölümlerine duvarın hem dış hem de iç yüzeyinden kontraplak veya OSB uygulanarak karşılanamaz. Bu gibi durumlarda taşıma kapasiteleri çok daha yüksek olan çelik perde duvar uygulaması gerekebilmektedir.

Duvar Panel Yazılımı (Wall Panel): Yapıda geniş yer kaplayan yapı elemanlarından biri de duvar panelleridir. Duvar panel yazılımı tüm iç ve dış duvarları milimetrik olarak tasarlamamızı sağlar. Dış ve iç duvarlarda oluşturulması gereken kapı pencere boşlukları milimetrik olarak oluşturulur. Kapı ve pencere üstü lentolar, pencere ve kapı eşikleri istenen yükseklikte ayarlanabilir. Duvar panellerinin dizaynı yapıldıktan sonra istenilen ölçüye getirilebilir. Duvar kalınlıklarını standart ölçülerde ayarlama, duvar yüksekliklerini isteğe bağlı olarak ayarlama kullanıcının seçeneğine bırakıldığından serbest kullanım rahatlığı vardır. Tasarımda değişiklik yapma imkânı dizaynın her aşamasında olanaklıdır. Eğimli duvar panelleri tasarımı kolay bir şekilde yapılabilmektedir. CAD yazılımında oluşturmuş olduğumuz bina duvar planı, duvar panel yazılımına transfer edilerek panellerin detayları üstünde çalışılabilir.

Ahşap karkas duvar panelleri depreme dayanıklılığı bilinen ahşap karkas yapı sisteminin özelliklerinden kaynaklanır.

  • Ahşap karkas duvar panellerindeki yapısal panoların çok sayıdaki ahşap kiriş ve dikmelere eklenmesi depremin meydana getirdiği kuvvetler için bol miktarda yük yolu sağlar. Az sayıda büyük birleşme noktalarından ziyade, bol sayıda küçük birleşme noktaları vardır. Bir birleşme yeri aşırı yüklendiğinde komşu birleşme yerleri fazla yükleri paylaşır.
  • Ahşap karkas duvar panellerinde çivili ahşap birleşme yerleri binanın bükülmesini sağladığından deprem sırasında enerjiyi emer ve dağıtır.
  • Ahşap karkas duvar panelleri, yapılarda plywood ve OSB gibi yapısal panolar dikme ve kirişlerle beraber hareket ederek perde duvar ve diyaframları meydana getirir. Bunlar yatay yüklere son derece dayanıklı elemanlardır.
  • Duvar panellerinin kalınlıkları; dış duvarlarda Türkiye iklim şartlarında 11–14 cm. arasında olmaktadır. İç duvarlarda da aynı ölçü geçerlidir. Ancak, çok katlı toplu konut uygulamalarında dış duvar için 14-16 cm. önerilmektedir. Karkas yapı cepheden 11-13 mm.lik OSB veya plywood ile kaplandıktan sonra sistem duvarlar panelleri için gerekli stabilite sağlanmakta ve üzerine istenen cephe kaplama malzemesi uygulanabilmektedir. Fay hattına çok yakın bölgelerde çelik desteklerle geliştirilmiş duvar panelleri uygulanabilmektedir.

Ahşap karkas yapı sisteminde taşıyıcı olarak çalışan duvar panelleri düz satıhlardan oluştuğundan diğer yapı sistemlerinde olduğu gibi duvarlarda çıkıntılara dolayısıyla mobilyaların yerleştirilmesinde alan sıkıntısına sebebiyet vermemektedir. Eşyaların depolanması için gömme dolap uygulamalarına da olanak veren sistem, depremde can kaybına neden olan büyük boyutlardaki depolama elemanlarının yerini almaktadır. Mühendislik inşaatı, mühendislerce etki eden yüklere karşı dayanan baştan sona tasarlanmış sistemleri kullanır. Geleneksel inşaat, araştırma sonuçları ve geçmiş performanslarla gelişen geleneksel yapım tecrübelerinden elde edilen geleneksel kaidelere dayanır. Bina yönetmelikleri geleneksel inşaatı sınırlı sayıda yaşayanı olan daha küçük binalar ile sınırlar. Büyük evler ve konut olarak kullanılmayan binalar mühendislik inşaatına girer. Deprem yer hareketlerinin yarattığı atalet kuvvetleri binanın kütlesinin fazla olduğu çatı ve döşemelerde yatay kuvvetleri oluşturur. Duvarlar çatı ve döşemelerdeki kuvvetlere dayanmalı ve tüm yapı uygun şekilde temellere bağlanmalıdır.